Bazkide kolaboratzaileen baldintzak

Barne araudiko 6. artikulua. Bazkide motak

C motatako bazkideak edo kolaboratzaileak dira, Elkartearen helburuei lagunduz parte diren bazkide haiek. Bazkide kolaboratzaileek zuzendaritza-batzordeak zehazten dituen Elkartearen jarduera guztietan parte har dezakete.

Hauek ekitaldietako eta Elkartearen jardueretako zuzeneko informazioa jasoko dute.
Bazkide kolaboratzaileek ez dute botorako eskubidea Elkarteko Batzar Orokorretan eta ezin izango dira hautesle ezta ere hautagarriak izan Zuzendaritza-Batzorderako. Hala ere, gonbidatu ahal izango dira ahotsarekin, baina edozein Batzarretako botorik gabe parte hartzera.

Bazkide kolaboratzaileko alta, idatzitako eskaerarekin lortzen da. Bazkide kolaboratzaile bezala izateko adindunak izatea beharrezkoa da eta egiteko ahalmenarekin.

Bazkide-baldintza borondatezko uko egiteagatik edo egozpenagatik galtzen da Estatutuetan datorren moduan Bazkide Batzarrean hitzartuta.